Vakoverstijgende onderwijsontwikkeling

Door middel van scholing, advisering en/ of coaching vergroot
Prima Onderwijsontwikkeling het vermogen van de docent
om zijn of haar leerlingen te laten excelleren.

“Direct resultaat in effectieve leerlingbesprekingen”

Hans Loots

Teamleider VMBO OSG Singelland Drachten

professionaliseer uw instituut

Doe ook de ontwikkelscan!

Met deze scan krijgt u in 5 min. antwoord op de vraag:
“Heb ik mijn onderwijs en leerlingbegeleiding op orde?”