Coaching & advies

Coaching van onderwijsprofessionals

Coachen van onderwijsprofessionals ondersteunt en bevordert het leerproces.  Het coachen is gericht op drie doelgroepen: Leidinggevenden, Docenten en Functionarissen leerlingbegeleiding.
De focus van het coachen ligt bij iedere doelgroep anders omdat het om andere vaardigheden vraagt.

De focus van het coachen van leidinggevenden
Leiding geven aan schoolontwikkeling, onderwijsontwikkeling en teamontwikkeling.

Voorbeeld:
De teamleiders van klas 2 en 3 willen leiding geven aan het verbeteren van het determinatieproces van onderbouw naar bovenbouw.

Resultaat:
De adviesprocedure in klas 2 leidt vrijwel altijd tot een gekwalificeerd advies voor 1 mei. Voortijdige uitval en afstroom in klas 3 is minder dan 5%.

De focus van het coachen van docenten
Coaching op gebied van docentcompetenties en welbevinden.

Voorbeeld:
De docent wil beter omgaan met een voor hem lastige klas.

Resultaat:
Er ontstaat een positieve werksfeer waarin gebouwd is aan de relatie en waarin de docent in staat voorspelbaar en consequent op te treden.

De focus van het coachen van functionarissen leerlingbegeleiding
Coaching op gebied van organiseren en leiding geven aan leerlingbegeleiding.

Voorbeeld:
De zorg coördinator wil het begeleidingsteam en de leerlingbegeleiders van de locatie laten werken volgens de cyclus van handelingsgericht werken (HGW).

Resultaat:
De zorgcoördinator is in staat leiding te geven aan het begeleidingsaanbod van de locatie en gebruikt de cyclus van planmatig handelen om het effect van alle inspanningen kritisch te blijven volgen.

Liever coaching-on-the-job?

Begeleiding en feedback krijgen op de manier waarop de nieuwe vaardigheden
in de dagelijkse praktijk worden toegepast. Voor coaching-on-the-job maak je gebruik van een strippen-kaartregeling. Iedere strippenkaart is 20 uur coaching. Twee keer per jaar wordt het aantal strippen/ uren dat gebruikt is gefactureerd

Advies

Directies van scholen benaderen Prima Onderwijsontwikkeling om speciale werkgroepen te ondersteunen met het schrijven en implementeren van een plan van aanpak voor:

1. Taalbeleid en de taalrijke school.
2. Rekenbeleid en de rekenrijke school.
3. Verbeteren van opbrengsten volgens inspectiecriteria.
4. Structuur van leerlingbegeleiding.
5. Schoolbeleid toelating en determinatie.
6. Toetsbeleid.

Ontwikkelscan

Met de paar vragen van de Ontwikkelscan heeft u inzicht of de school
de juiste kennis en vaardigheden in huis heeft om belangrijke taken goed uit te kunnen voeren.

Doe de ontwikkelscan en heeft u één of meerdere van deze vragen
met nee beantwoord? Dan kan Prima Onderwijsontwikkeling
u helpen dit te veranderen in een ja!