Cursussen

Centraal staat:
De ontwikkeling van kennis en vaardigheden met betrekking tot groeps-
dynamica en klassenmanagement. De ontwikkeling van het handelingsarsenaal waarmee u met meer orde en
werkplezier met iedere groep kunt werken.

Deze cursus biedt u een goede theoretische basis en voldoende materialen
waarmee u in uw eigen onderwijspraktijk direct aan de slag kunt.

U gaat naar huis met:

 • kennis van groepsdynamica en klassenmanagement.
 • kennis van mogelijke strategieën voor het realiseren en vasthouden van
  positief leer- en leefklimaat in de klas.
 • vaardigheden en inzichten waarmee u de patronen, die ten grondslag
  liggen aan het gedrag van de leerlingen, in beeld kunt brengen.
 • vaardigheden waarmee u in iedere groep een werkbare orde kunt
  realiseren.
 • een schat aan materialen die u in de verschillende fases van
  groepsvorming direct kunt gebruiken.

Bestemd voor:
Alle docenten die graag met meer zelfvertrouwen en meer
handelingsrepertoire leiding willen geven aan een positief groepsklimaat.

U bent dit jaar in een aantal klassen niet echt tevreden over de manier waarop wordt samengewerkt en met elkaar wordt omgegaan?

U investeert veel in het verbeteren van het groepsklimaat in de verschillende groepen maar bent nog niet tevreden over de effecten daarvan?

Dan is deze cursus voor u zeer zinvol!

Cursusdagen: 

Op locatie – wordt met de desbetreffende locatie op maat afgestemd.Bovenschools–bij voldoende belangstelling op strategische plaats in Randstad.

Tijd: 14.00 – 16.30 uur

Investering:Vier bijeenkomsten van 2,5 uur.

Kosten:€ 375,=, exclusief lesmateriaal.

Minimum aantal deelnemers: 10

Inhoud cursus:

De cursus bestaat uit vier modules.

1.Theorie

 • Groepsvorming en groepsdynamica.
 • De vier leefwerelden van de puber.
 • Invloed van culturele achtergronden in een heterogene groep.
 • Gedrag als optelsom van vier belangrijke actoren.
 • Aandacht geven aan psychologische basisbehoeftes.

2. Hoe werkt het in de eigen lessituatie?

 • Probleemoplossend werken vanuit eigen praktijkcasussen.
 • Plan van aanpak voor de eigen groep.
 • Signaleren en observeren.
 • Schoolcultuur, schoolregels en interventies van het docententeam.
 • Escalatieladder: voorspelbaarheid voorop.

3. Belangrijke actoren.

 • Zicht krijgen op groepspatronen.
 • Beïnvloeden van groepsgedrag.
 • Voorspelbaarheid en consequentheid dankzij de escalatieladder.
 • Ontwikkel medeverantwoordelijkheid van de groep
 • Onderzoek invloed van formele en informele leiders.
 • Samenwerking met ouders en andere deskundigen.

4. Wat heb je geleerd?

 • Opbrengsten praktijkopdrachten en praktijkonderzoek.

Iedere deelnemer ontvangt (minimum 3 x aanwezig) een certificaat van nascholing van Prima Onderwijsontwikkeling.

Deelname is niet vrijblijvend. Van deelnemers wordt verwacht dat zij aantoonbaar de concepten binnen de eigen onderwijspraktijk hebben toegepast en kritisch hebben beoordeeld op relevantie en bruikbaarheid.