Cursus leerlingbegeleiding: Opbrengstbewust werken in het onderwijs

Op een school waar management, vakgroepen en docenten opbrengstgericht werken, worden periodiek concrete doelen geformuleerd, worden vorderingen kritisch gevolgd, worden resultaten geëvalueerd en worden onderwijsdoelen bijgesteld.

Centraal staat: Hoe kun je het eigen onderwijsproces optimaliseren m.b.v. alle informatie die er over leerlingen wordt verzameld?

Bestemd voor: leidinggevenden, vakgroepen, docententeams en docenten in VO en MBO.

Deze opleiding leert u alle kwantitatieve- en kwalitatieve data te interpreteren en om te zetten in aanpassingen op gebied van differentiatie in de klas, prioriteiten in leerdoelen van specifieke vakken en soms ook aanpassingen in de onderwijsorganisatie.

Het accent van de opleiding ligt op de vertaalslag naar het handelen van de onderwijsprofessional (docent, specialist en/ of leidinggevende) in de dagelijkse onderwijspraktijk.

We werken tijdens de cursus met elkaar aan opbrengstgericht werken in fases:
1. Start met de onderwijsvisie van de school, afdeling of vakgroep als basis
2. Stel verifieerbare doelen; wellicht voor verschillende groepen
3. Breng de situatie van de voorgaande drie jaar in kaart
4. Formuleer verklaringen
5. Maak een verbeterplan
6. Monitor uitvoering
7. Stel effecten en opbrengsten systematische vast
8. Hernieuw doelen op basis van evaluaties

Mentoren die deze opleiding eerder hebben gevolgd geven aan met meer inzicht en zelfvertrouwen deze belangrijke taak uit te voeren zonder het gevoel overbelast te zijn.

Investering:
– Vier bijeenkomsten van 2,5 uur.
– Kosten € 375,= (btw vrij) ( excl. cursusmateriaal)
– Minimum aantal deelnemers: 8

Deelname is niet vrijblijvend.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij persoonlijk lesmateriaal in de eigen onderwijspraktijk hebben beoordeeld op relevantie en bruikbaarheid.
Iedere deelnemer ontvangt (minimum 75% aanwezig) een certificaat van nascholing van Prima Onderwijsontwikkeling.

Uw docent: Ernst Rijnberg