Is het docententeam met elkaar onvoldoende in staat alle informatie die er over een leerling is verzameld in samenhang te interpreteren? Heeft u na afloop van leerlingbespreking en/ of  rapportenvergadering het idee dat er veel is besproken maar dat er weinig concrete acties zijn afgesproken?

Dan is deze cursus voor u zeer zinvol.

Centraal staat: Vergroten van het diagnosticerend vermogen en het handelingsarsenaal van docenten en teamleiders.

Doelgroep: Teamleiders, docenten, mentoren en specifieke deskundigen op gebied van leerlingbegeleiding

Deze opleiding geeft zeer praktische materialen en leert u praktijkgerichte vaardigheden die direct in het eigen werk als leidinggevende en/ of docent kunnen worden toegepast.

Doelgroep: Teamleiders, docenten, mentoren en specifieke deskundigen op gebied van leerlingbegeleiding

Doel: Vergroten van kennis en vaardigheden op gebied van interpreteren en duiden van test- en toetsgegevens en het vergroten van het orthodidactisch handelingsarsenaal.

Start: cursus 2017-2018
Cursusdata: Op locatie – wordt met de desbetreffende locatie op maat afgestemd.
Bovenschools – zie informatie op de Academie-site.
Tijd: 14.00 – 16.30 uur

Investering: Vier bijeenkomsten van 2,5 uur.

Kosten

Per deelnemer € 375,=

 

Minimum aantal deelnemers: 12

Het accent van de opleiding ligt op de vertaalslag naar het handelen van de  functionaris in de dagelijkse onderwijspraktijk. Iedere cursist ontvangt, na het volledig afronden van de opleiding, een certificaat van deelname.Van iedere deelnemer wordt gevraagd op zijn/ haar school te werken aan praktische opdrachten.De cursus wordt afgesloten met een scholingscertificaat (incl. studiepunten) indien:

  • minimaal 80% van de bijeenkomsten is gevolgd.
  • alle doe- en verwerkingstaken met “voldoende” zijn beoordeeld.
  • de deelnemer een duidelijke ontwikkeling laat zien.

Download de volledige beschrijving van deze cursus