Centraal staat: De vertaalslag naar het veelzijdige handelen van de  mentor in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Doelgroep: Alle VO-docenten met een belangrijke rol als mentor van een groep leerlingen.

Deze opleiding geeft zeer praktische materialen en leert u praktijkgerichte vaardigheden die direct in het eigen werk als mentor kunnen worden toegepast.

Uw docent: Ernst Rijnberg, ruim 38 jaar ervaring als opleider van docenten, docent Educational Needs  en    onderwijs-ontwikkelaar in het (speciaal) voortgezet onderwijs in Nederland.

Doel: Vergroten van vaardigheden op gebied van leerlingbegeleiding, planmatig werken en (ortho)-pedagogisch handelen.

Start: cursus 2017-2018
Cursusdata: Op locatie – wordt met de desbetreffende locatie op maat afgestemd.
Bovenschools – zie informatie op de Academie-site.
Tijd: 14.00 – 16.30 uur

Investering:

Vijf bijeenkomsten van 2,5 uur.

Kosten:

Per deelnemer € 425,=

Minimum aantal deelnemers: 12

Het accent van de opleiding ligt op de vertaalslag naar het handelen van de  mentor in de dagelijkse onderwijspraktijk. Iedere cursist ontvangt, na het volledig afronden van de opleiding, een certificaat van deelname. Van iedere deelnemer wordt gevraagd op zijn/ haar school te werken aan praktische opdrachten.

De cursus wordt afgesloten met een scholingscertificaat ( incl. studiepunten)indien:

  • minimaal 80% van de bijeenkomsten is gevolgd.
  • alle doe- en verwerkingstaken met “voldoende” zijn beoordeeld.
  • de deelnemer een duidelijke ontwikkeling laat zien.

Download de volledige beschrijving van deze cursus