Is het duiden van alle informatie die er van uw leerling(en) wordt verzameld een lastig karwei?

Wilt u alle toetsinformatie beter leren interpreteren i.v.m. onderwijskwaliteit,  differentiatie en/ of nieuw beleid?

Dan is deze cursus voor u zeer zinvol.

Opbrengstgericht werken komt uiteraard voort uit het belang van de leerling.  Schoolteams proberen het beste uit leerlingen te halen en zijn met dat doel voor ogen voortdurend bezig het eigen onderwijsproces te optimaliseren.

Op een school die opbrengstgericht werkt, worden concrete doelen geformuleerd, worden vorderingen kritisch gevolgd, worden resultaten geëvalueerd en worden onderwijsdoelen bijgesteld.

Door systematisch en cyclisch te werken komt resultaatgerichtheid in het DNA van een organisatie.

We werken tijdens de cursus met elkaar aan opbrengstgericht  werken in

fases:ww.schoolaanzet.nl

  1. Formuleer een visie als basis voor een meerjarig veranderplan
  2. Stel verifieerbare doelen
  3. Breng de huidige situatie in kaart
  4. Zoek verklaringen
  5. Maak een verbeterplan
  6. Monitor uitvoering
  7. Stel effecten en opbrengsten systematische vast
  8. Hernieuw doelen op basis van evaluaties

 

Doelgroep: Teamleiders, vakgroephoofden en docenten die trends in effecten van het    eigen onderwijs willen vaststellen (kwalitatief en kwantitatief).

Doel: Systematisch antwoord geven op de kwaliteitsvragen van het eigen onderwijs.

 

Start: Cursus 2017-2018
Cursusdata:
Op locatie: wordt met de desbetreffende locatie op maat afgestemd
Bovenschools – zie informatie op Academie-site.
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Investering: Vier bijeenkomsten van 2,5 uur

Kosten:

Per deelnemer € 375,=

Minimum aantal deelnemers: 12

 

Het accent van de opleiding ligt op de vertaalslag naar het handelen van de  onderwijsprofessional (docent, specialist en/ of leidinggevende)  in de dage-lijkse onderwijspraktijk.Uiteraard zullen opbrengsten van belangrijke wetenschappelijke onderzoeken worden ingebracht. Iedere cursist ontvangt, na het volledig afronden van de opleiding, een certificaat van deelname.Van iedere deelnemer wordt gevraagd op zijn/ haar school te werken aan praktische opdrachten die het opbrengstgericht werken ten goede komen.

Download de volledige beschrijving van deze cursus