Praktische cursus Meten en Meetkunde

Methodeonafhankelijke toetsen laten zien dat rekenprestaties van veel VO- leerlingen voor het domein Meten & Meetkunde structureel achterblijven.

Centraal staat: Hoe ontwikkel je meer begripsvorming bij leerlingen?

Bestemd voor:
Docenten rekenen, wiskunde, economie, aardrijkskunde, techniek, handvaardigheid en tekenen. Maar zeker ook voor vakdocenten van de beroepsgerichte vakken van VMBO en MBO.

Veel aandacht voor de samenhang en afstemming met andere vakken, waar ook een beroep wordt gedaan op rekenvaardigheden van Meten & Meetkunde.

U gaat naar huis met:
• Vaardigheden waarmee verantwoorde lessen voor Meten & Meetkunde kunnen worden gerealiseerd.
• Vaardigheden om toetsdata te lezen en te interpreteren.
• Kennis van de toegepaste rekendidactiek van dit domein in het basisonderwijs.
• Kennis van didactische modellen van de rekenles, o.a. het drieslagmodel en handelingsmodel
• Mogelijkheden voor ontwikkeling van maatkennis, referentiematen en schatten.
• Ideeën over verantwoord gebruik van metriek stelsel en omrekenen van eenheden.
• Overzicht van de doorlopende leerlijnen voor Meten & Meetkunde op de drie verschillende referentieniveaus.

Samen maken we lessen die direct te gebruiken zijn; met groot accent op begripsvorming. Inclusief veel suggesties voor concreet materiaal.

Investering:
– Vier bijeenkomsten van 2,5 uur.
– Kosten € 375,= (btw vrij) ( excl. cursusmateriaal)
– Minimum aantal deelnemers: 8

Deelname is niet vrijblijvend.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij persoonlijk lesmateriaal in de eigen onderwijspraktijk hebben beoordeeld op relevantie en bruikbaarheid.
Iedere deelnemer ontvangt (minimum 75% aanwezig) een certificaat van nascholing van Prima Onderwijsontwikkeling.

De opbouw van de vier bijeenkomsten

Voor deze bijeenkomsten geldt dat bij:
• iedere bijeenkomst zal worden gewerkt aan specifieke leerlijnen uit het domein Meten & Meetkunde.
• iedere bijeenkomst met elkaar lessen gemaakt worden die direct bruikbaar zijn op verschillende onderwijsniveaus.

Bijeenkomst 1
Lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, metriek stelsel.

Bijeenkomst 2
Gewicht, temperatuur, tijd, maatkennis en referentiematen.

Bijeenkomst 3
Kaarten en schaal, Spiegelen en symmetrie, Bouwplaten en uitslagen, Ruimtelijke figuren.

Bijeenkomst 4
Hoeken, Standpunt en kijklijnen, aanzichten, blokkenbouwsels en plattegronden.

Inhoudelijk zal het accent liggen op:
• Begripsvorming in het driedimensionale domein
• Didactische principes voor het specifieke domein
• Doorlopende leerlijnen PO-VO
• Didactische aanpak en toetsing op het basisonderwijs
• Digitale leermiddelen die begripsvorming ontwikkelen
• Opbouw op basis van eindtermen 1F, 2F en 3F
• Samenhang met andere vakken die een beroep doen op rekenvaardigheid
• Didactische modellen: drieslagmodel en handelingsmodel.

Uw docent: Ernst Rijnberg