Verkorte opleiding Rekendidactiek Verdieping

Geschikt voor rekenspecialist en rekencoördinator belast met de meer intensieve begeleiding van leerlingen met ernstige leerproblematiek rekenen-wiskunde.
Deze opleiding biedt een goede theoretische basis en een effectieve vertaalslag naar uw eigen onderwijspraktijk.
 • Rekentoetsen en duiden van toetsdata
 • Differentiatie en klassenmanagement
 • Ernstige leerproblematiek en dyscalculie

U gaat naar huis met:

 • Kennis van de belangrijkste rekentoetsen en vaardigheden om toetsdata te lezen en te interpreteren.
 • Kennis van differentiatiemodellen en vaardigheden waarmee de adaptieve, effectieve rekenles kan worden gerealiseerd.
 • Kennis van diagnostiek, ernstige leerproblematiek en ERWD protocol en vaardigheden om problematiek te diagnosticeren en onderwijs op maat te verzorgen.

Uw docent:

Ernst Rijnberg, ruim 35 jaar ervaring als docent, RT-opleider en onderwijsontwikkelaar in het reken-wiskundeonderwijs in Nederland.

Programma opleiding:

 

Dagdeel 5 t/m 7 Verdieping

Er bestaat na de basiscursus de mogelijkheid voor het volgen van een verdiepingscursus. De verdiepingscursus kan ook direct door rekenspecialisten worden gevolgd.

Drie bijeenkomsten met de onderwerpen:

Bijeenkomst 1 : 4D aanpak van rekentoetsen
Bijeenkomst 2 : Differentiatie en klassenmanagement
Bijeenkomst 3: Ernstige leerproblematiek en dyscalculie n.a.v. ERWD pro-tocol.(incl. voorbereidingsproces ER-rekentoets).

Kosten opleiding:

Kosten: € 225,= per deelnemer

Cursusmap € 95,=

Cursusmap en materialen: voor docenten die de basisopleiding hebben gevolgd geen extra kosten overige deelnemers € 95,=

De inhoud van de cursusmap bestaat o.a. uit:

 • Theoretisch kader en belangrijke aanbevelingen
 • Overzichten van alle doorgaande leerlijnen rekenvaardigheden PO-VO
 • Het handelingsmodel toegepast
 • Belangrijkste modellen per domein
 • Leerpsychologische principes achter effectief rekenonderwijs
 • Voorbeeld toetsvragen 2F en 3F per domein

Download de volledige beschrijving van deze cursus