Cursus Taaldidactiek: Begrijpend lezen en woordenschat

Centraal staat: verbeteren begrijpend lezen en vergroten van actieve woordenschat op gebied van schooltaalteksten.
Deze opleiding biedt een goede theoretische basis en een effectieve vertaalslag naar uw eigen onderwijspraktijk.

U gaat naar huis met:

• Kennis van de didactische principes voor begrijpend lezen in het basisonderwijs.
• Kennis van de aanpak die leidt tot verbeteren van leesniveau van VMBO-ers
• Kennis van de leerpsychologische principes achter het ontwikkelen van geletterdheid
• Kennis van de doorlopende leerlijn voor leesvaardigheid en woordenschatverbreding in het VO op basis van de referentieniveaus 1F en 2F.
• Vaardigheden om toetsdata te lezen en te interpreteren.
• Vaardigheden waarmee de adaptieve, effectieve les kan worden gerealiseerd.
• Vaardigheden in het realiseren van de Taalrijke school.

Bestemd voor: alle VMBO docenten die zich afvragen hoe zij de woordenschat en leesvaardigheid van hun leerlingen kunnen verbeteren.

Functionele leesvaardigheid is meer dan begrijpend lezen omdat:

Uw leerlingen hebben een geringe woordenschat en hebben grote moeite met het leren onthouden en toepassen van belangrijke begrippen?

U investeert veel in het vergroten van de leesvaardigheid van uw leerlingen maar bent nog niet tevreden over de effecten daarvan?

Dan is deze cursus voor u zeer zinvol.

Start: cursus 2017-2018,
Data: Op locatie – wordt met de desbetreffende locatie op maat afgestemd.Bovenschools – zie informatie op de Academie-site.
Investering: Vier bijeenkomsten van 2,5 uur. Kosten € 375,-
Minimum aantal deelnemers: 12  (De cursus kan ook in-company worden aangeboden.)
Uw docent: Ernst Rijnberg (Directeur/ eigenaar van Pri-Ma Onderwijsontwikkeling)

De verkorte opleiding bestaat uit vier modules:

1. De ideale leerlijn leesvaardigheid en de leerlijn van de drie meest gebruikte methoden Nederlands: Nieuw Nederlands, Talent en Op Niveau. Wat maakt leerlingen betere lezers? Welke leertaken en leermaterialen zet je in op basis van de ideale leerlijn als de methode niet voldoende biedt? Technisch lezen, begrijpend lezen, stillezen, zoekend lezen: opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs dat werkt.

2. Woordverwervingsstrategieën, woordenlijsten en vaktaalwoorden: op welke manier werk je efficiënt en effectief aan uitbreiding woordenschat? Waardoor gaan leerlingen zich mondeling en/ of schriftelijk op het vereiste referentie-niveau gebruiken? Hoe zit het met het verschil tussen de actieve- en passieve woordenschat? Wat voegt vrij lezen toe aan de informele woordenschat?

3. Opbrengstbewust werken: welke methodeonafhankelijke toetsen gebruik je om leesvaardigheidsniveau te meten en op welke manier wordt het effect van je inspanningen zichtbaar? Kun je uitkomsten van de Diataaltoetsen duiden om ze vervolgens te gebruiken om gedifferentieerd te werken met de diversiteit? Bereid je leerlingen in klas 2 en 3 echt voor op de eindtermen van het centrale eindexamen Nederlands?

4. Aandacht voor verbetering leesvaardigheid en uitbreiding woordenschat bij alle vakken onder regie van de vakgroep Nederlands. Welke middelen gebruik je daarvoor en wat is de rol van de vakgroep en de rol van de leerling? Hoe kan de docent maatschappijleer de leesmanieren toepassen die leerlingen bij de vak-lessen Nederlands hebben aangeleerd? Hoe gaan leerlingen het verband zien tussen de leesmanieren van Nederlands en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken bij een vak als biologie?

Iedere deelnemer ontvangt (minimum 75% aanwezig) een certificaat van nascholing van Prima Onderwijsontwikkeling. Deze kan gebruikt worden voor het Lerarenregister.

Deelname is niet vrijblijvend. Van deelnemers wordt verwacht dat zij aantoon-baar de concepten binnen de eigen onderwijspraktijk hebben toegepast en kritisch hebben beoordeeld op relevantie en bruikbaarheid.

Download de volledige beschrijving van deze cursus