Verkorte opleiding Functionele leesvaardigheid

U investeert veel in het vergroten van de leesvaardigheid van uw leerlingen maar bent nog niet tevreden over de effecten daarvan?

Centraal staat: verbeteren begrijpend lezen en vergroten van actieve woordenschat op gebied van schooltaalteksten.

Bestemd voor: Vakdocenten Nederlands die zich afvragen hoe zij het beheersingsniveau van leesvaardigheid en actieve woordenschat van hun leerlingen kunnen verbeteren. Ook voor docenten die voor hun vak een groot beroep doen op leesvaardigheid en woordenschat.

Veel aandacht voor de samenhang en afstemming met andere vakken, waar ook een beroep wordt gedaan op leesvaardigheid.

U gaat naar huis met:

 • Kennis van de didactische aanpak van begrijpend lezen in het basisonderwijs.
 • Kennis van de leerpsychologische principes achter het ontwikkelen van geletterdheid bij adolescenten.
 • Kennis en materialen t.b.v. de doorlopende leerlijn voor leesvaardigheid en
  woordenschatverbreding in het VO op basis van de verschillende referentieniveaus.
 • Inzicht in de opbouw en effectiviteit van de doorgaande leerlijn leesvaardigheid in de verschillende methoden Nederlands.
 • Vaardigheden om toetsdata te lezen en te interpreteren.
 • Vaardigheden waarmee de adaptieve les kan worden gerealiseerd.
 • Plan van aanpak waarmee schoolbreed kan worden gewerkt aan woordenschat-
  verbreding en leesvaardigheid.

Het accent van de opleiding ligt op de vertaalslag naar het handelen van de docent in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Investering:
– Vier bijeenkomsten van 2,5 uur.
– Kosten € 375,= (btw vrij) ( excl. cursusmateriaal)
– Minimum aantal deelnemers: 8

Deelname is niet vrijblijvend.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij persoonlijk lesmateriaal in de eigen onderwijspraktijk hebben beoordeeld op relevantie en bruikbaarheid. Iedere deelnemer ontvangt (minimum 75% aanwezig) een certificaat van nascholing van Prima Onderwijsontwikkeling.

De verkorte opleiding bestaat uit vier modules:

Module 1
De ideale leerlijn leesvaardigheid en de leerlijn van de drie meest gebruikte methoden     Nederlands: Nieuw Nederlands, Talent en Op Niveau. Wat maakt leerlingen betere lezers?  Welke leertaken en leermaterialen zet je in op basis van de ideale leerlijn als de methode niet voldoende biedt? Hoe stimuleer je leesmotivatie? Technisch lezen, begrijpend lezen, stillezen, zoekend lezen: opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs dat werkt.

Module 2
Woordverwervingsstrategieën, woordenlijsten en vaktaalwoorden: op welke manier werk je efficiënt en effectief aan uitbreiding woordenschat? Waardoor gaan leerlingen zich mondeling en/ of schriftelijk op het vereiste referentieniveau uitdrukken? Hoe zit het met het verschil tussen de actieve- en passieve woordenschat? Wat voegt vrij lezen toe aan de informele woordenschat?

Module 3
Opbrengstbewust werken: welke methodeonafhankelijke toetsen gebruik je om leesvaardigheidsniveau te meten en op welke manier wordt het effect van je inspanningen zichtbaar? Wat heeft de voorkeur: summatief toetsen of formatief toetsen? Kun je uitkomsten van de toetsen duiden om ze vervolgens te gebruiken om gedifferentieerd te werken met de diversiteit? Bereid je leerlingen in klas 2 en 3 echt voor op de eindtermen van het centrale eindexamen Nederlands?

Module 4
Aandacht voor verbetering leesvaardigheid en uitbreiding woordenschat bij alle vakken onder regie van de vakgroep Nederlands. Welke middelen gebruik je daarvoor en wat is de rol van de vakgroep en de rol van de leerling? Hoe kan de docent maatschappijleer de leesmanieren toepassen die leerlingen bij de vaklessen Nederlands hebben aangeleerd? Hoe gaan leerlingen het verband zien tussen de leesmanieren van Nederlands en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken bij een vak als biologie?

Uw docent: Ernst Rijnberg