Verkorte Opleiding Sterk in de klas, omgaan met de lastige klas

In uw eigen dagelijkse onderwijspraktijk is er altijd wel een klas waarin het u en uw collega’s heel veel moeite en energie kost om met plezier en goede resultaten te werken. U wilt met uw collega’s en met de leerlingen aan de slag met een methodische aanpak die werkt.

Centraal staat: Met het team van lesgevenden, met de leerlingen en met de ouders werken aan een positief leer- en leefklimaat.

Bestemd voor: Iedere docent die zijn/ haar pedagogisch-didactisch leiderschap en  klassenmanagement wil verbeteren. Maar ook de docent die met meer zelfvertrouwen en een  groter handelingsarsenaal wil werken aan zijn/ haar werkorde in de groep(en).  Tijdens deze verkorte opleiding wisselen deelnemers kennis en ervaringen uit om van elkaar  te leren en zoeken samen naar mogelijkheden om ongewenste situaties aan te pakken.

U gaat naar huis met:
• Kennis en vaardigheden waarmee kan worden gewerkt aan een positief leer- en leefklimaat binnen de eigen groepen.
• Kennis van belangrijkste actoren die een rol spelen bij gedrag in de klas.
• Kennis en vaardigheden waarmee gedrag van de individuele leerling en de groep kan worden beïnvloed.
• Kennis en vaardigheden om leer- en gedragsproblematiek in de klas vroegtijdig te kunnen signaleren en herkennen.
• Kennis en vaardigheden waarmee kan worden ingespeeld op leer- en begeleidingsbehoeften van uw leerlingen.
• Concrete methodiek voor uw eigen klassenmanagement waarmee knelpunten in uw  eigen werksituatie kunnen worden aangepakt.

Investering:
– Vier bijeenkomsten van 2,5 uur.
– Kosten € 375,= (btw vrij) ( excl. cursusmateriaal)
– Minimum aantal deelnemers: 8

Deelname is niet vrijblijvend.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij persoonlijk lesmateriaal in de eigen onderwijspraktijk hebben beoordeeld op relevantie en bruikbaarheid.
Iedere deelnemer ontvangt (minimum 75% aanwezig) een certificaat van nascholing van Prima Onderwijsontwikkeling.

Uw docent: Ernst Rijnberg