Diensten & producten voor het onderwijs

Een breed palet aan mogelijkheden voor leidinggevenden, docenten en studenten.

Bekijk het aanbod praktijkgerichte modules voor leidinggevenden, mentoren en docenten in het onderwijs.

Aanbod praktische boekjes in de “Ik doe het zo”- serie. Belangrijke vakoverstijgende reken- en taalvaardigheden overzichtelijk bij elkaar.

Mogelijkheden voor persoonlijke begeleiding en planontwikkeling onderwijs en opbrengsten.

Ernst heeft voor onze school gewerkt aan verbeteren van vaardigheden van mentoren t.b.v. het voorbereiden en uitvoeren van de effectieve leerlingbespreking. Hij deed dat op een intelligente wijze. Vanuit herkenbare praktische voorbeelden werd de methodiek gebracht. Hierdoor waren mensen geboeid met de praktijk bezig en zagen ze de volgende dag direct resultaat.

Het effect voor de school is een groeimodel richting de effectieve leerlingbespreking, met een gerichtheid op haalbare doelen.

Hans Loots, teamleider VMBO OSG Singelland Drachten

Contact opnemen

Heeft u vragen over ons aanbod boeken, cursussen of coaching & advisering ter stimulering van de onderwijsontwikkeling?

Op onze contactpagina treft u alle mogelijke contactgegevens en een contactformulier.