Coaching & advisering

Coaching van onderwijsprofessionals

Doelgroepen:

  • Leidinggevenden
  • Docenten
  • Functionarissen leerlingbegeleiding

Leidinggevenden
Leiding geven aan schoolontwikkeling, onderwijsontwikkeling en teamontwikkeling,

Voorbeeld:
De teamleiders van klas 2 en klas 3 willen leiding geven aan het verbeteren van het determinatieproces van onderbouw naar bovenbouw.

Resultaat:
De adviesprocedure in klas 2 leidt vrijwel altijd tot een gekwalificeerd advies voor 1 mei. Voortijdige uitval en afstroom in klas 3 is minder dan 5%.

Docenten
Coaching op gebied van docentcompetenties en welbevinden.

Voorbeeld:
De docent wil beter omgaan met een voor hem lastige klas.

Resultaat:
Er ontstaat een positieve werksfeer waarin is gebouwd aan de relatie en waarin de docent in staat is voorspelbaar en consequent op te treden.

Functionarissen leerlingbegeleiding
Coaching op gebied van organiseren en leiding geven aan leerlingbegeleiding

Voorbeeld:
De zorg coördinator wil het begeleidingsteam en de leerlingbegeleiders van de locatie laten werken volgens de cyclus van handelingsgericht werken (HGW).

Resultaat:
De zorgcoördinator is in staat leiding te geven aan het begeleidingsaanbod van de locatie en gebruikt de cyclus van planmatig handelen om het effect van alle inspanningen kritisch te blijven volgen.

Er bestaat de mogelijkheid voor coaching-on-the-job. Begeleiding en feedback krijgen op de manier waarop de nieuwe vaardigheden in de dagelijkse praktijk van de coaching door hem of haar echt worden toegepast. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van mijn strippen-kaartregeling. Iedere strippenkaart omvat 20 uur coaching. Ik factureer in januari en juli slechts het aantal strippen/ uren dat is gebruikt.

Advisering

Als onderwijsadviseur word ik door directies van scholen gevraagd speciale werkgroepen te ondersteunen met het schrijven en implementeren van een plan van aanpak voor:

1. Taalbeleid en de taalrijke school.
2. Rekenbeleid en de rekenrijke school.
3. Verbeteren van opbrengsten volgens inspectiecriteria.
4. Structuur van leerlingbegeleiding.
5. Schoolbeleid toelating en determinatie.
6. Toetsbeleid.