Over Prima Onderwijsontwikkeling

In 1980 begon ik mijn loopbaan als docent Nederlands en wiskunde in het Rotterdamse voortgezet (speciaal) onderwijs. Tussen 2002 en 2007 was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Expertise Centrum Openbaar Onderwijs Rotterdam: reguliere VO-scholen wegwijs maken in het signaleren en omgaan met leerlingen met leer- en gedragsproblematiek.

Prima onderwijsontwikkeling is de eenmanszaak van Ernst Rijnberg; onderwijsontwikkelaar, adviseur en coach van docenten en directies. Vijftien jaar geleden begon ik als zelfstandig ondernemer en sindsdien werkte ik aan talrijke verandertrajecten op een groot aantal scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs door heel Nederland.

Prima staat voor praktijkgericht, innovatief maatwerk: vanuit de praktijk voor de praktijk. Maatwerk in het kunnen geven van inspirerend onderwijs aan iedere leerling. Niet vanuit een vaststaand theoretisch concept maar vanuit de afstemming op de ontwikkelvraag binnen de specifieke context van de vraagsteller.

Motivatie voor dit werk

Doel is mijzelf binnen een beperkte tijd overbodig maken omdat ik de docent, de mentor, de teamleider, het docententeam of het manage-ment een verbeterplan, nieuwe inzichten, kennis en/of vaardigheden heb aangereikt waarmee men zelfstandig verder kan.

Iedere ontwikkelvraag is telkens weer anders: een andere persoon, een ander team, een andere context. Daarin succesvol zijn maakt mijn werk iedere dag weer boeiend.

Mijn aanpak

Mijn aanpak start altijd met een intakegesprek waarin ik de ontwikkelvraag van de organisatie helder voor ogen wil krijgen. Ik probeer in eerste instantie aan te sluiten op bestaande processen. Soms vraagt de opdrachtgever juist naar een vernieuwende oplossing omdat de gebruikelijke aanpak niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.