Over

Wat drijft Prima Onderwijsontwikkeling?

Prima staat voor praktijkgericht, innovatief maatwerk: vanuit de praktijk voor de praktijk. Maatwerk in het kunnen geven van inspirerend onderwijs aan iedere leerling. Werken vanuit de afstemming op de ontwikkelvraag binnen de specifieke context van de vraagsteller in plaats van een vaststaand theoretisch concept. Dat er vraag naar maatwerk is blijkt uit de talrijke verandertrajecten die op een groot aantal scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs door heel Nederland hebben plaatsgevonden.

Prima Onderwijsontwikkeling is in 2002 als eenmanszaak opgericht. Oprichter Ernst Rijnberg is onderwijsontwikkelaar, adviseur en coach van docenten en directies. Hieraan vooraf ging een loopbaan van ruim 20 jaar als docent Nederlands en wiskunde in het Rotterdamse voortgezet (speciaal) onderwijs.

Tussen 2002 en 2007 was Ernst verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Expertise Centrum Openbaar Onderwijs Rotterdam. Dit centrum had als doel reguliere VO-scholen wegwijs maken in het signaleren en omgaan met leerlingen met leer- en gedragsproblematiek.

“Onderwijsontwikkeling door middel van het aanreiken van nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden waar docenten, leidinggevenden en organisaties uiteindelijk zelfstandig mee verder kunnen.”

Opdrachtgevers Prima Onderwijsontwikkeling

Juist de diversiteit van scholen, docenten, teams en leidinggevenden en de aard van de vraag maakt dat iedere opdracht weer om een andere aanpak vraagt. Maatwerk dus.

“Iedere leerling verdient de docent die hem of haar een stap verder helpt in het leerproces”

Motivatie van Prima Onderwijsontwikkeling

Bij iedere vraag wordt als doel gesteld de docent, de mentor, de teamleider, het docententeam of het management een verbeterplan, nieuwe inzichten en kennis en/of vaardigheden aan te reiken waarmee men zelfstandig verder kan. Het traject waarbinnen dat doel wordt behaald wordt zo kort mogelijk gehouden en zo lang als nodig.

Iedere ontwikkelvraag is telkens weer anders: een andere persoon, een ander team, een andere context. Daarin succesvol zijn, maakt mijn werk iedere dag
weer boeiend.

Aanpak van
Prima Onderwijsontwikkeling

De eerste stap is een intakegesprek waarin de ontwikkelvraag van de organisatie helder wordt geformuleerd. Ik probeer in eerste instantie aan te sluiten op bestaande processen. Soms vraagt de opdrachtgever juist naar een vernieuwende oplossing omdat de gebruikelijke aanpak niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Weten hoe anderen de inzet van Prima Onderwijsontwikkeling hebben ervaren?

Bel voor direct contact 06 – 22 89 09 24. Krijgt u de voicemail, spreek een bericht in of stuur een sms. Een email sturen kan ook. Stuur uw bericht naar info@primaleren.nl. Binnen 24 uur ontvangt u een reactie.

“Iedere docent verdient het in staat te zijn de leervraag van de leerling te kunnen beantwoorden”