Referenties

Weten hoe andere de inzet van Prima Onderwijsontwikkeling
hebben ervaren?

Lees onderstaand hun reacties.

Direct resultaat

Ernst heeft voor onze school gewerkt aan verbeteren van vaardigheden van mentoren t.b.v. het voorbereiden en uitvoeren van de effectieve leerlingbespreking. Hij deed dat op een intelligente wijze. Vanuit herkenbare praktische voorbeelden werd de methodiek gebracht. Hierdoor waren mensen geboeid met de praktijk bezig en zagen ze de volgende dag direct
resultaat. Het effect voor de school is een groeimodel richting de effectieve leerlingbespreking, met een gerichtheid op haalbare doelen.

Hans Loots
Teamleider VMBO OSG Singelland Drachten

Zichtbare vooruitgang geboekt

Ernst heeft voor onze school gewerkt aan verbeteren van vaardigheden van mentoren t.b.v. het voorbereiden en uitvoeren van de effectieve leerlingbespreking m.b.v. het kwadrantmodel. Hij deed dat door onze mensen te inspireren en te motiveren. Voornamelijk door het belang en de mogelijkheden in te laten zien van de rol van de mentor. Het effect voor de school is dat onze mentoren weer een stapje in de goede richting genomen hebben. Dit voornamelijk op het vlak van: Welke rol heb ik als mentor als regisseur van het gehele schoolse gebeuren van mijn leerlingen.

Miriam Roozendaal, teamleider
VMBO Melanchthon Kralingen Rotterdam

Legt de vinger op de zere plek

Ernst heeft zich op onze locatie bewezen als een bekwame en enthousiaste coach met een grote expertise in het begeleiden van het door ons beoogde organisatiemodel. Ik ben onder de indruk van zijn capaciteiten om de opdrachten tijdig en correct afgerond te krijgen, in nauwe samenwerking met de school. Time management is hem niet vreemd. Zijn inlevingsvermogen was goed en professioneel, waar nodig legt hij “de vinger op de zere plek”. Het effect voor de school is een managementteam dat zelfstandig in staat is onderwijsverbetering te realiseren m.b.v. de PDCA cyclus en een jaarlijks locatieontwikkelplan.”

Mw. M. Klaassen, locatiedirecteur
Focus Beroepsacademie, Barendrecht

logo-focus-beroepsopleiding

Mentoren zijn de spil geworden

Ernst heeft voor onze school gewerkt aan verbeteren van vaardigheden van mentoren t.b.v. het voorbereiden en uitvoeren van de effectieve leerlingbespreking m.b.v. het kwadrantmodel. Hij deed dat deskundig en inspirerend. Het effect voor de school is dat mentoren zich meer de ‘spil’ voelen waar de leerlingbegeleiding om draait. Daardoor nemen zij de leiding over hun leerlingen sturen het docententeam meer aan.”

Jos Meester, teamleider en zorgcoördinator
VMBO Melanchthon Kralingen Rotterdam

Stap verder gebracht

Ernst heeft ons een duidelijk beeld gegeven van alle aspecten van determinatie. Daarnaast leerde hij ons gebruik te maken van formats om de capaciteiten van de leerlingen goed in beeld te krijgen. Het heeft ons als team een goede stap verder gebracht.

Dhr. P. Visch, teamleider onderbouw
Wellant College Rijnsburg

Constructief en professioneel

Ernst heeft voor onze school gewerkt aan het verbeteren van het determinatieproces van brugklasleerlingen. Hij deed dat op een constructieve, zeer professionele wijze. Het effect voor de school is dat de mentoren van klas 1 en teamleiders beter uitgerust zijn om het determinatieproces vorm te geven.

H.G.P. (Herman) Verschuren, teamleider
mavo Markland College Zevenbergen

markland-logo